Nhiều gái liếm

chú thích hình ảnh,

Nhiều gái liếm, Khánh Phương khó nhọc từng chút chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi bờ vai của mình.