Ashley Roberts Freak Gái, Sttufs ...

chú thích hình ảnh,

Ashley Roberts Freak Gái, Sttufs ..., Nhưng thời điểm chúng còn đang chia nhỏ thành hai nhóm để truy bắt Khánh Phương thì một nhóm người bịt mặt xuất hiện một cách vô thanh vô tức.