Pcb đen

तस्वीर का शीर्षक ,

Pcb đen, Quả thật từ trước đến giờ tôi không mấy thiện cảm với tu chân giả… Nhưng ở địa vị người bảo vệ công lý, tôi vẫn luôn che giấu suy nghĩ cá nhân của mình.