Sua lần đầu tiên

तस्वीर का शीर्षक ,

Sua lần đầu tiên, Ông còn dám vác mặt về đây nữa ư? Anh biết, anh có lỗi với em… nhưng… Ông có biết vì ông mà tôi đã phải khổ sở đến nhường nào không?.