HIJABI á rập cô Gái nhìn em đi!

chú thích hình ảnh,

HIJABI á rập cô Gái nhìn em đi!, Con cảm ơn Sư phụ đã thu nhận… Được rồi… Hoàng Yên xoa xoa cái trán ửng đỏ của Khánh Phương, thở dài cảm thán.