Tóc vàng đã hói gia từ người đàn ông hói ở cả hai lỗ

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng đã hói gia từ người đàn ông hói ở cả hai lỗ, Tiếc là chẳng có ích gì, lần nào kết quả họ nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu của các chủ quán.