Lùn tóc con gà cho một ngạc nhiên BJ

chú thích hình ảnh,

Lùn tóc con gà cho một ngạc nhiên BJ, Chiến lược là phải làm sao có tinh trùng trong lồn mà mẹ không hay biết.