Hoàn Hảo - Anikka Albrite

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoàn Hảo - Anikka Albrite, Cả hai vội vã thực hiện những thủ tục cá nhân rồi xuống nhà mỗi người một xe trực hướng công ty thẳng tiến.