Tóc vàng, đồ huấn luyện viên một Ngăm đen.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, đồ huấn luyện viên một Ngăm đen., Ánh mắt vô cùng kích động, cúi đầu lập tức thấy được anh đang dùng thìa đùa giỡn.