Hentai Y Tá Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Hentai Y Tá Chết Tiệt, Cùng lúc đó, Hoài Bão lao xuyên qua màn khói bụi, Phong Vân kiếm mang theo hư ảnh Thiên Kiếm hóa thành khổng lồ đâm về phía Ma Quân.