Vài hư trong một bể bơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Vài hư trong một bể bơi, Ông không có lý do nghi ngờ một cường giả Kim đan như Hoàng Bá vì người tu chân ở cảnh giới càng cao càng xem trọng lời hứa của mình.