Cô Gái châu á, Dầu Trên Cơ thể Mình Nách tính

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô Gái châu á, Dầu Trên Cơ thể Mình Nách tính, Nhưng do anh ấy bị mất tích hơn hai mươi năm… Khánh Phương nhỏ nhẹ giải thích.