Ba Tuổi Thiếu Niên Và Strapon

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba Tuổi Thiếu Niên Và Strapon, Minh Tạo sửng sốt nhìn Hoài Nam lại nhìn một trái dừa non nằm chễm chệ trên ly cocktail của hắn.