Lesbos Sasha và Beata làm việc của họ ... ... chó chết dã ngoại nào

chú thích hình ảnh,

Lesbos Sasha và Beata làm việc của họ ... ... chó chết dã ngoại nào, Em… Em có thể ở lại thêm vài ngày không? Hai anh có thể về trước… Không được.