Sara Jay - Trắng Lớn Ngực Lớn Đen C. 5

तस्वीर का शीर्षक ,

Sara Jay - Trắng Lớn Ngực Lớn Đen C. 5, Lúc này chỉ thấy vị trí áo sơ mi trắng của Sở Uyển Ngôn đã có một vết ướt to bằng hai ngón tay cái, dán chặt vào da thịt, có vẻ rất rõ ràng.