Lùn tóc chó con ngăm đen ấy tệ là part6

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc chó con ngăm đen ấy tệ là part6, Bình thường thì thấy không có gì, nhưng chỉ vài ngày sờ lên mặt bàn đã thấy một lớp mỏng phủ đầy.