Tên Ngớ Ngẩn Sẽ Ăn Mặc Như Một Cô Gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Tên Ngớ Ngẩn Sẽ Ăn Mặc Như Một Cô Gái, Là Linh Trận, bằng trí tuệ siêu đẳng, Dương đã biến hóa linh thuật Hàn Băng Kỷ Nguyên thành một dạng linh trận.