Đạo không thể được thuần hóa!

तस्वीर का शीर्षक ,

Đạo không thể được thuần hóa!, Tuy tuổi nhỏ hơn đại ca nhưng nàng vẫn nhớ rõ chỗ đó của hắn lại to hơn, nam tính và hung hãn hơn rất nhiều.