HAI GRANNIES MUỐN TÌNH DỤC

तस्वीर का शीर्षक ,

HAI GRANNIES MUỐN TÌNH DỤC, Thật ra là xuất phát từ ông Bắc muốn thương lượng với chúng tôi thay thế cho chị Hoa một cánh tay mới.