Á phụ Nữ,

तस्वीर का शीर्षक ,

Á phụ Nữ,, Giờ có một mình thằng Dương nó cứ lủi thủi ở nhà không có anh em chơi chung cũng buồn.