Người Á Rập Muốn Có Sức Của Quý Và Ạ

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Á Rập Muốn Có Sức Của Quý Và Ạ, Ái Như là một giáo viên cấp ba, nàng dạy môn vật lý ở một ngôi trường gần nhà nên đi chỉ tầm hơn 15 phút là tới nơi.