Alexis Texas cưỡi lên đầu hói ngươi

chú thích hình ảnh,

Alexis Texas cưỡi lên đầu hói ngươi, Mỗi nhát chém của hắn đường đao đều không ngắn hơn vài chục mét… Ngang dọc tứ tung chỉ mong may mắn chém trúng mắt trận mà thoát ra ngoài.