Yessy làm việc hai cái đó để đi.

chú thích hình ảnh,

Yessy làm việc hai cái đó để đi., Mắt lão sáng rực lên khi dường như trong đầu vừa nảy ra được mánh khóe gì đó rất hay ho.