Đó là những người biến

तस्वीर का शीर्षक ,

Đó là những người biến, Đôi mắt Quang trợn tròn, nghiến răng với khuôn mặt tức tối Những ba tiếng, em đây chịu lạnh chịu cực ngồi như tượng gỗ với chị.