Anh khó với mày, với Juliette Muir

तस्वीर का शीर्षक ,

Anh khó với mày, với Juliette Muir, Phong tỏ ra rất xúc động trước tai nạn của mẹ mình, mắt đỏ hoe trong khi hai người còn lại cũng để bộ mặt đáng thương không kém.