Nghiệp dư lùn tóc phá hủy

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư lùn tóc phá hủy, Áo có cổ khoét sâu, váy ngắn quá nửa đùi, quần thì cộc và bó hơn trước đây.