Chọc Bà gái già, ...

chú thích hình ảnh,

Chọc Bà gái già, ..., Nghe tiếng gọi thất thanh của Mã Văn Tài, Mã Thái Thú khom người xuống, một khúc gỗ thật to đánh tới đầu lão bỗng trượt sang vài làm lão đau điếng….