Trẻ, dễ thương và sừng

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ, dễ thương và sừng, Xin lỗi Thiếu tá, lập luận của tôi còn thiếu vài lỗ hổng chứng cứ để có thể xác định.