Đôi Nổ Cho Mẹ Của Bạn!

तस्वीर का शीर्षक ,

Đôi Nổ Cho Mẹ Của Bạn!, Giây phút này trong đầu nàng không còn tồn tại bất cứ thứ gì… Không có tự hỏi mình đang ở đâu.