Trùm đầu, ả rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Trùm đầu, ả rập, Nhất là hai đầu nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn kia chỉ cần nhìn đã làm cổ họng Huy cháy bỏng thèm thuồng.