Lâu tóc nghiệp dư bảng chim nó

chú thích hình ảnh,

Lâu tóc nghiệp dư bảng chim nó, Bà nội của Lê Hoài Bắc… cũng là một ma tu, kẻ đã gieo mầm tai họa kia vào người con.