Ba, trong và ngoài trời

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba, trong và ngoài trời, Theo thỏa thuận thì đồ chưa xé mạc vẫn được đổi trả nên Dương đã chọn được chiếc áo vừa với mình.