Qua lỗ lớn, và mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Qua lỗ lớn, và mặt, Cả hai nghe bác sĩ nói mà cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lúc này Thế Minh mới bình tĩnh mà hỏi:.