Thế đầu tiên

तस्वीर का शीर्षक ,

Thế đầu tiên, Từng mảnh vải trên người nàng được bàn tay thân thương của chàng cởi xuống, chàng nắm hai bàn tay rụt rè của đại ca và nhị ca rồi đặt lên ngực nàng.