Cạo,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cạo,, Đột nhiên, một tiếng nổ trầm đục không chói tai lại tạo thành một cơn lốc quét ngang phạm vi cả trăm mét.