Sex trong chiến Đấu – tình Dục chỉ là Đánh nhau

तस्वीर का शीर्षक ,

Sex trong chiến Đấu – tình Dục chỉ là Đánh nhau, Tiến không nghĩ nhiều, mở khóa cửa để xác nhận rồi vỗ vỗ lên vai Quang, sau đó cứ thế quay lưng đi mất.