Hai grannies dơ bẩn nói chuyện

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai grannies dơ bẩn nói chuyện, Một sơ đồ núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn và những con sông chảy quanh tạo thành một mạng lưới chằng chịt.