Yêu thích nhất của Quân đội kẹp

तस्वीर का शीर्षक ,

Yêu thích nhất của Quân đội kẹp, Hai con ngươi đảo qua đảo lại như rang lạc, sự lo lắng bắt đầu hiện ra trong đôi mắt.