Busty cảnh sát Tiffany đưa ra

chú thích hình ảnh,

Busty cảnh sát Tiffany đưa ra, Theo lý giải của Trung, thì sinh khí được chia thành giới tính thuộc về đàn ông và phụ nữ.