Mondo Jerome,: cô gái bị điên lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Mondo Jerome,: cô gái bị điên lớn, Làm sao? Thất vọng lắm sao? Hay con cho rằng Trúc cơ giả phải cưỡi mây đạp gió bay lượn trên phi kiếm? Ha ha… Con… Hoài Nam gãi gãi đầu cười xấu hổ.