Hay chim ăn lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Hay chim ăn lả, Ông thầm hỏi: Ủa con nhỏ kia đang nhậu với mình bỏ đi đâu mất tiêu rồi? Mắc quá phải xả mới có chỗ chứa bia chứ lát nữa thua nó thì đâu có được.