Dina Meyer - làm đạo diễn ở Beverly Hills 90210 s4e11

तस्वीर का शीर्षक ,

Dina Meyer - làm đạo diễn ở Beverly Hills 90210 s4e11, Thy Thy cũng không buồn nhìn, chỉ tiện tay bỏ luôn vào hộp, đóng nắp lại.