Ả-rập, quân đội, 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả-rập, quân đội, 1, Dì hẩy hất, 2 chân dì đặt lên vai tôi, khoác sau ót, ghì đầu tôi vô háng dì.