Đỏ, Áo Lót, Chân Tín Và Một Liều Của Thổi Kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Đỏ, Áo Lót, Chân Tín Và Một Liều Của Thổi Kèn, Nhìn từ trên cao những cánh đồng lúa chín vàng rực nối tiếp nhau chạy dài dường như đến vô tận, một tấm thảm lúa chín vàng bao la bát ngát trong vô cùng thích mắt.