Châu á đáng xấu hổ châu á - sắc đẹp và sự điên rồ của châu Á

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu á đáng xấu hổ châu á - sắc đẹp và sự điên rồ của châu Á, Trong cơn say lăn qua lộn lại khiến Dương không được yên thân đành bò xuống sàn nhà trải mền nằm một mình.