Châu âu, trói tay

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu, trói tay, Từ Nhuyễn không biết cơ thể mình làm sao lại như vậy, nhưng dù sao chính là không chịu nổi, bị kích thích một cái đã chảy nước.