Hai xúc les của em trong một cái lồng

chú thích hình ảnh,

Hai xúc les của em trong một cái lồng, Lần đầu tiên Chúc Anh Đài chạm vào một vật to lớn như vậy ngoại trừ chàng, nó không trắng trẻo thư sinh như chàng mà cong cớn một cách hư hỏng.