Ba Nóng tóc vàng Đi Hoang dã Nhau Lả

chú thích hình ảnh,

Ba Nóng tóc vàng Đi Hoang dã Nhau Lả, Hắn nghiêng đầu nhìn vào gương tủ đứng thì bắt gặp mắt nàng cũng đang nhìn cảnh hắn và nàng trong gương.