Trinity lấy hai c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Trinity lấy hai c., Khánh Phương cắn cắn môi nhìn Hoài Nam nhẹ nhàng lau khắp thân thể của mình.