Alexandra Breckenridge - Đúng Vậy

chú thích hình ảnh,

Alexandra Breckenridge - Đúng Vậy, Từ Nhuyễn đứng bên cạnh nghe mẹ nuôi nói, bà đã thừa nhận, những lời này làm cô giật mình cả kinh tim đập nhanh liên hồi.